Landskrona klättrar uppåt i Lärarförbundets rankning

Idag presenterade Lärarförbundet sin rankning ”Bästa skolkommun” där man rankar landets 290 skolkommuner. Landskrona klättrar 55 placeringar i rankningen och hamnar nu på plats 161 jämfört med plats 216 år 2017.

Varje år utser Lärarförbundet Sveriges bästa skolkommuner. Syftet är att sätta fokus på kommunernas viktiga roll som huvudmän för skolan. Till grund för rankningen ligger 13 olika kriterier som anses viktiga för att bedöma skolans arbetsförutsättningar och resultat, som till exempel utbildade lärare, lärartäthet, friska lärare, lärarlöner, resurser till undervisningen och betygsresultat.

– Vi är stolta över årets positiva siffror. Att vi är på plats nummer 11 i landet avseende meritvärdet justerat efter förutsättningar visar att vårt tydliga fokus på de elever som har de största utmaningarna ger resultat, säger Lisa Flinth, ordförande i utbildningsnämnden i Landskrona stad.

Jämfört med förra året har Landskrona förbättrat sin rankning inom kriterierna resurstilldelning, utbildade lärare, lärartäthet och andelen godkända elever justerat efter förutsättningar. Utbildningsförvaltningen arbetar aktivt med att förbättra resultaten inom andra områden, såsom sjukskrivningstalen bland Lärarförbundets medlemmar.

– Vi har format partsgemensamma arbetsgrupper med representanter från Kommunal och Lärarförbundet för att få hållbara resultat. Gemensamt sätter vi fokus på insatser som bidrar till ökad hälsa. Exempelvis har vi som arbetsgivare tillsammans med de fackliga organisationerna tagit fram ett årshjul för det systematiska arbetsmiljöarbetet för att på både kort och lång sikt ha en god arbetsmiljö i fokus. Vi har även skapat bättre förutsättningar för Lärarförbundet att aktivt arbeta med att öka andelen friska lärare. Medarbetarnas hälsa är alltid prioriterad, men vi har än så länge inte fått full effekt på våra insatser, säger Mattias Wald, tillförordnad förvaltningschef.

Förvaltningen fortsätter sitt långsiktiga arbete med ett tydligt fokus på kunskap, trygghet och en bra arbetsmiljö.

– Våra satsningar på språk och matematik i förskolan är exempel på insatser som gör att barnen i Landskrona får ännu bättre förutsättningar för att lyckas i skolan. Idag är vi stolta över framstegen, men det betyder inte att vi slår oss till ro. Vi fortsätter utmana oss för att bli ännu bättre, säger Lisa Flinth.

Hela resultatet: Höga betyg och hög andel godkända elever tillhör Landskrona kommuns styrkor

Fakta/Lärarförbundets rankning "Bästa skolkommun"
För sjuttonde året i rad rankar Lärarförbundet Sveriges kommuner. Undersökningen bygger på statistik från SCB, Statistiska centralbyrån, och Skolverket, samt på statistik som är gemensamt framtagen av Lärarförbundet och arbetsgivareorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Alla Sveriges 290 kommuner är med. Läs mer om rankningen på Lärarförbundets hemsida.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.