Landskrona klättrar uppåt i Svenskt Näringslivs ranking

Svenskt Näringsliv presenterade idag sin årliga ranking av det lokala företagsklimatet. I årets ranking klättrar Landskrona 25 placeringar, från plats 144 till plats 119 av 290.

- Det är glädjande att vi åter klättrar uppåt. Idag kan vi också berätta att Mårten Olsson blir Landskrona stads nya mark- och exploateringschef. Nu påbörjar vi arbetet med att rekrytera en näringslivschef, för att vi ska kunna arbeta effektivt med näringslivsfrågorna, ett av våra prioriterade områden för att utveckla Landskrona stad, säger Stefan Johansson, tf stadsdirektör. 

De stora förändringarna i resultat från företagarnas enkätsvar rör skolans attityd vad gäller företagande, att tillgången till relevant arbetskraft förbättrats, att kommunen tillämpning av lagar och regler samt konkurrensutsättning får bättre betyg. 

- Jag är stolt över den resa som Landskrona gjort i Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimatet. Vad som är viktigt är att vi inte slår oss till ro. Arbetet med att förbättra klimatet för företagen måste fortsätta. Mycket av vår stads utveckling hänger på att vi är framgångsrika i det arbetet. Arbetstillfällen, utveckling och stadens hela struktur och framtid hänger samman med att vi har ett välfungerande näringsliv, är en attraktiv etableringsort och har ett näringsliv som växer och trivs. De rekryteringar som nu görs av ny mark- och exploateringschef och ny näringslivschef i kombination med tex planerna på ny, sundsnära, attraktiv bebyggelse och följdeffekterna av DSVs etablering kan tillsammans bidra till att vända Landskrona, ,säger kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (FP).

Landskrona har haft följande placeringar: 211 (2005), 224 (2006), 257 (2007), 163 (2008), 109 (2009), 144 (2010) och 119 (2011).

Hela resultatet för Landskrona finns på:
http://foretagsklimat.svensktnaringsliv.se/kommunover.do?rc=1282&y=2010

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén