Landskrona lasaretts framtid - brev till regionstyrelsen från samtliga partier i kommunfullmäktige

Våra partier representerar ofta skilda synsätt hur Landskrona ska utvecklas och förändras. I dagarna har frågan om verksamheten vid Landskrona lasarett åter blivit aktuell. Här är däremot vår samsyn stor.

Vi har stor respekt för att sjukvården, liksom all annan verksamhet, behöver förändras och utvecklas för att bäst motsvara dagens förutsättningar, krav och medborgarnas förväntningar.

Som representanter för Landskrona stad vill vi dock tydligt slå fast fyra ståndpunkter som enligt vår uppfattning är avgörande för såväl vårdens kvalitet och förutsättningar, som för Landskronas framtid och utveckling.

  1. Den verksamhet som bedrivs vid Landskrona lasarett är av mycket hög kvalitet. Enkelt uttryck utförs här utmärkt sjukvård för patienternas bästa.
  2. Verksamheten bedrivs effektivt, till gagn för både patienter och Region Skåne. Detta hänger samman med de grundförutsättningar som råder här – verksamheten är till 100 procent planerad och behöver inte maka på sig för mer akuta insatser, vilket ofta är fallet vid större sjukhus.
  3. Verksamheten är välkommen och förknippad enbart med positiva inslag för Landskrona.  Här bedrivs utbildnings- och praktikverksamhet för andra – eftersom här finns unika kompetenser. Verksamheten bidrar till ett stort antal, kvalificerade arbeten på en lokal arbetsmarknad som annars är hårt pressad.
  4. Vi hälsar ny, specialiserad vård välkommen till Landskrona. Vi bedömer att sådan lätt kan finna sin plats i en miljö, som bejakar utveckling och förändring. Detta skulle dessutom starkt bidra till hela stadens utveckling.

Sammanfattningsvis står vi, representanter för kommunfullmäktiges samtliga partier, bakom ett krav om att verksamheten vid Landskrona lasarett ska fortleva och utvecklas för hela Skånes bästa och inte stegvis krympas till ett minimum.

Detta kommer att vara en stor, och avgörande fråga vid våra diskussioner vid Regionens landskronabesök den 30 januari 2013.

Torkild Strandberg (FP) 
Björn Persson (M)
Niklas Karlsson (S)   
Lilian Håkansson (MP)
Stefan Olsson (SD) 
Henning Süssner (V)

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén