Landskrona museum fyller 100 år

Hundraårsfirandet blir ett födelsedagskalas med musikunderhållning, dockteater, invigning av en ny utställning med en massa föremål ur museets samling, kreativ verkstad för barn och unga i ateljé Nell och vi bjuder på kaffe/saft och kaka. Välkommen att fira med oss den 25 september klockan 14-16.

Landskrona museum

Nu fyller alltså Landskrona museum 100 år. Det finns flera datum att hänvisa till – bland annat när museiföreningen bildades, när det första riktiga museet öppnade. Vi har valt att förlägga födelsedagsfirandet till söndagen den 25 september.

Ett kalas för alla Landskronabor och besökare

Hundraårsfirandet blir ett födelsedagskalas med musikunderhållning, dockteater, invigning av en ny utställning med en massa föremål ur museets samling, kreativ verkstad för barn och unga i ateljé Nell och vi bjuder på kaffe/saft och kaka. Under söndagen öppnar också en liten utställning i Minnesbanken om Kasernen och dess historia. Ett kalas för hela familjen -  för vuxna, unga och barn.

Startade med gåvor från Landskronabor

Det var redaktör Fredrik Lindholm som i tidningen Korrespondenten första gången framförde förslaget om att staden behövde ett museum. Den 23 augusti 1910 samlades en grupp intresserade herrar på stadshotellet för att diskutera frågan och att bilda en museiförening. Genom upprop uppmanade man stadens invånare att genom medlemskap och gåvor stödja föreningen. Man sökte ”historiska föremål, allmogeföremål, konstsaker, konstindustriell föremål, mynt och medaljer, etnografisk föremål, naturhistoriska föremål, fotografier och kuriosa.”

Gjörloffska huset – första platsen för museet

Samlingarna flyttades under den första tiden runt till olika lokaler. För hundra år sedan, på annandag jul, öppnade Landskrona museum för första gången på riktigt sina dörrar för allmänheten. Museet låg i Gjörloffska huset, Kungsgatan 11 och där blev museet kvar fram till 1934.

1933 flyttar museet till Adolf Fredriks kasern

År 1933, efter det att militären lämnat staden, köpte Landskrona stad Adolf Fredriks kasern.1934 biföll stadsfullmäktige museiföreningens förfrågan om att få hyresfria lokaler i kasernen. Museet fick tredje våningen samt utrymme på vinden. Sammanlagt 10 salar. Den 28 april 1933 kunde det nya museet invigas. Detta var en av de viktigaste milstolparna i museets historia.

1950 blir museet en kommunal institution

Fredrik Lindholm som var en av stiftarna till museiföreningen, var också museets föreståndare de första 27 åren. Mot slutet av 1940-talet började man diskutera om staden skulle överta museet. Från och med den 1 januari 1950 var museet en kommunal institution och museiföreningen ombildades till en stödförening för museet. På 1970-talet nyttjade museet nästan hela kasernen, endast några mindre verksamheter fanns fortfarande kvar.

En plats även för upplevelser och möten

Från att i början varit en verksamhet nästan endast bestående av insamling av föremål och fotografier har museet idag en utökad funktion. Idag är museet en plats för upplevelser, kunskap och möten. Basutställningarna, som koncentrerar sig på Landskronas historia, har bytts ut under åren. Idag berättas historien från stenåldern till industristadens epok.

Barn och ungdomar en viktig målgrupp

Den pedagogiska och kreativa verksamheten för barn och unga är viktig och den stora programverksamheten är en betydande del av museet idag. De tillfälliga utställningarna är idag både av lokal prägel, men beskriver också andra angelägna eller spännande företeelser i samhället.

En samling som växer – med landskronabors berättelser

Den grundläggande insamlingen pågår kontinuerligt och registren blir större och mer tillgängliga för alla. Insamlingen består nu inte bara av föremål, utan i lika stor utsträckning av landskronabornas berättelser.

Välkommen att fira hundra år med oss den 25 september!

Kalaset pågår mellan klockan 14-16.

Landskrona museeums hemsida

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén