Landskrona och Europaspåret i Bryssel för samtal med EU-kommissionen och europaparlamentariker

europasparet_bryssel.jpg

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona, besöker Bryssel 18-19 oktober för att samtala med bland annat EU-kommissionen och europaparlamentariker om Landskronas och Europaspårets möjligheter inför de kommande förhandlingarna om EU:s budget 2020-2025.

Genom att träffa nyckelpersoner i Bryssel skapas kontakter och en medvetenhet kring möjligheterna som Europaspåret erbjuder. EU-kommissionen har ett programråd som arbetar med ekonomiskt stöd till transportförbindelser över gränser, och där passar Europaspåret och tunneln från Landskrona till Köpenhamn mycket väl in.

En infrastrukturinvestering av den här omfattningen måste ses i ett större, regionalt och europeiskt sammanhang.

Under dagarna i Bryssel kommer Torkild Strandberg bland annat träffa representanter från EU-kommissionens enhet för transportnät och ledamöter av Europaparlamentets utskott för transport och turism (TRAN).

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén