Landskrona satsar på gymnasieskola i centrum

Enligt ett förslag från utbildningsförvaltningen i Landskrona stad bör gymnasieskolans teoretiska program förläggas till nuvarande Dammhagskolan. Syftet är att göra gymnasieskolan mer attraktiv för eleverna.

– Det är viktigt att erbjuda en centralt belägen gymnasieskola för stadens elever. Skola i centrum är bra för eleverna, och elever i centrum är bra för staden, säger kommunalråden Torkild Strandberg (fp) och Cecilia Brorsson (m).

Bara häften av eleverna väljer Landskrona

Gymnasieskolan i Landskrona attraherar i dag endast 51 procent av stadens elever. Bland dem som väljer teoretiska program är andelen endast 41 procent. Övriga elever väljer gymnasieskolor i framför allt Helsingborg och Lund. Det främsta skälet att eleverna väljer andra kommuner är att många föredrar en skola som ligger i centrum.

– Vi hoppas att fler elever ska vilja gå i gymnasiet här. Gymnasieskolan i Landskrona håller god kvalitet och har ett brett utbud, säger Lisa Flinth, ordförande i utbildningsnämnden (fp).

Vill hjälpa dem som behöver extra stöd

Skolverkets analyser visar dessutom att pendling till skolor längre bort, drabbar de elever som kan behöva extra stöd för att klara gymnasiet. Ett antal elever återvänder därför under det första året till att gå gymnasiet i sin hemkommun.

– Flera av dem som byter tillbaka till sin hemkommun under första året av gymnasiet behöver extra stöd för att klara av studierna. Dem vill vi hjälpa, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Planerna att placera en gymnasieskola centrum är del av en större översyn av skollokaler i Landskrona. Behandlingen av förslaget inleds nu i utbildningsnämnden.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén