Vi deltar i World Fairtrade Challenge – delta du också!

Fikabild till hemsidan.jpg

Landskrona är en Fairtrade City och deltar i World Fairtrade Challenge den 11-13 maj, en kampanj som sätter fokus på varför Fairtrade behövs och vilken skillnad Fairtrade gör för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom.

Vi hoppas att du vill vara med och sätta Landskrona på kartan över städer som fikar schysst. Allt du behöver göra är att fika med minst en Fairtrade-märkt produkt någon gång den 11 - 13 maj 2017 och anmäla det på Fairtrade Challenge hemsida.

Vad innebär det att vara en Fairtrade city?
Fairtrade är en oberoende certifiering med målet att minska fattigdom och stärka människor. Fairtrade arbetar för internationell handel med respekt för mänskliga rättigheter och omtanke om miljön – en hållbar handel som framförallt ska gynna odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom, där villkoren oftast är som sämst. Att vara en Fairtrade city är en del i Landskrona stads hållbarhetsarbete där våra lokala val har betydelse globalt.

Mer om Fairtrade
Fairtrade har kriterier för ekonomisk, social och miljömässig hållbar utveckling. De internationella Fairtrade-kriterierna innebär i korthet att:

  • Odlare och anställda får förbättrade ekonomiska villkor. Till exempel genom garanterad minimilön och garanterat minimipris för produkter.
  • Premier till investeringar i lokalsamhället. Fairtrade betalar ut en premie som kan gå till exempelvis vattenbrunnar, ny vårdcentral, ny skola etcetera.
  • Barnarbete och diskriminering motverkas. Det är förbjudet att låta barn under 15 år arbeta. Barn under 18 år får ej arbeta med sådant som kan vara farligt, skadligt för hälsan eller som påverkar utbildning. Faitrade arbetar också med att stärka kvinnors rättigheter och möjligheter.
  • Demokratin och organisationsrätten främjas. Till exempel genom gemensamma beslut bland alla medlemmar i den specifika producentorganisationen angående hur Fairtrade-premien ska användas.
  • Miljöhänsyn och ekologisk produktion främjas. Fairtrade bidrar till att producenter, genom utbildning och ökade ekonomiska resurser, kan minska sin klimat- och miljöpåverkan på olika sätt. Till exempel genom hållbara jordbruksmetoder, återplantering av träd, avfallshantering och minskad användning av bekämpningsmedel samt energi- och vattenresurser.

 Klicka här för att läsa mer om Fairtrade i Landskrona

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr