Landskrona stad deltar i Skolriksdag 2015

För femtonde gången sedan 1989 arrangerar SKL (Sveriges kommuner och landsting) Skolriksdag. Under två dagar samlas 2 500 politiker, ledande tjänstemän, rektorer och förskolechefer från hela landet för att diskutera skolans framtidsfrågor.

På plats från Landskrona finns flera deltagare, så väl tjänstemän som politiker, för att ta delta i seminarium och diskussioner.

Landskronas arbete med PRIO lyfts
Lisa Flinth, ordförande i utbildningsnämnden i Landskrona och Christian Olsson, projektchef i Landskrona stad medverkar tillsammans med representanter från Linköpings kommun under ett seminarium om PRIO. PRIO är ett utvecklingsarbete som baseras på McKinseys forskningsrapporter om framgångsrika skolsystem. Landskrona och Linköping är två av de kommuner som har kommit längst i arbetet. Landskrona inom grundskolan och Linköping inom gymnasieskolan.

Under ett seminarium om SKL:s matematiksatsning PISA 2015 deltar Landskrona stad genom Martin Strand som är rektor på Sandåkerskolan.

Skolriksdag 2015 har fokus på hur man kan skapa förutsättningar för en bra och kreativ skola, skickligt ledarskap och elevernas lärande.

Här kan du läsa mer om Skolriksdag 2015

SKL:s öppna jämförelse för grundskolan
I dag släppte även SKL sin årliga öppna jämförelse för grundskolan. Landskrona stad klättrar från plats 197 till plats 117.

Att jämföra elevernas faktiska resultat rakt av blir inte alltid rättvisande för en kommun, eftersom socioekonomiska skillnader spelar stor roll för resultaten. I samarbete med SCB har SKL därför tagit fram ett nytt modellberäknat – förväntat – värde som tar hänsyn till elevers socioekonomiska förutsättningar och skillnader. I värdet ingår kön, förälders utbildningsnivå, nyinvandrad sedan fyra år och behov av ekonomiskt bistånd. Ser man på detta resultat hamnar Landskrona på plats 50 vad gäller andelen elever i årskurs 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen och plats 10 vad gäller det genomsnittliga meritvärdet i årskurs 9.

Här kan du läsa mer om SKL:s öppna jämförelse av grundskolan

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén