Landskrona stad får statliga bidrag för natursatsningar

Landskrona stad har blivit beviljat statliga bidrag för två projekt inom naturvård. Ett större bidrag på 425 500 kronor för att skapa Säbybäckens naturområde samt ett mindre bidrag på 30 000 kronor för olika typer av boplatser för fåglar, insekter, igelkottar och andra djur kring en del av stadens förskolor.

Det är miljöförvaltningen och teknik- och serviceförvaltningen som tillsammans driver naturvårdsprojekten med både kommunala medel samt statliga bidrag.

Naturen inpå knuten till förskolarna

Livat i holken är ett projekt som går ut på att sätta upp olika typer av boplatser som holkar för fåglar, ekorrar, fladdermöss med mera i närheten av en del av stadens förskolor. Det kan även bli aktuellt att plantera växter som lockar till sig fjärilar, bin och humlor.

Tanken är att holkarna och bona ska användas i den pedagogiska verksamheten. Vad som exakt kommer sättas upp på respektive förskola kommer styras bland annat av barnens önskemål. Det planeras  inköp av 75 fågelholkar, tio fjärilsbuskar, fem fladdermusholkar, tio bon för grodor och paddor, tio fågelbord med mera.

Säbybäcken mer tillgänglig med naturvård

Det större projektet – att rusta upp och nyskapa Säbybäckens naturområde – kommer att göra området mer attraktivt för besökare till området. Med projektet skapas också nya och värdefulla miljöer som kan gynna arter av växter och djur som annars riskerar försvinna.

Cirka 300 träd kommer att planteras längs bäcken för att ge skugga. Ängsmark kommer skapas genom sådd av ängsfrön. Flera så kallade faunadepåer som skapas av stenar, stockar och ris kommer för att fungera som plats för häckning och övervintring.

Ett område på 500 kvadratmeter med hagtorn kommer att glesas ut för att öka tillgängligheten. I det området kommer även ängsfrö att sås.

Statliga bidrag till lokala naturvårdsprojekt

LONA - Lokala naturvårdssatsningenLONA (Lokala naturvårdssatsningen) ger möjlighet för kommuner och föreningar att genomföra naturvårdsprojekt med upp till 50 procent i statligt bidrag. Projekt och åtgärder kan vara av olika slag, exempelvis satsningar på friluftsliv, biologisk mångfald och skydd av tätortsnära natur.

Läs mer om LONA på lanstyrelsen.se.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén