Landskrona stad kulturstipendium

Dags att ansöka eller ge förslag på stipendiat, sista dag är 15 oktober 2010.

Landskrona stads kulturstipendium utdelas som stöd och uppmuntran till kulturell verksamhet, kulturella insatser och insatser inom kulturmiljöområdet. Stipendiat skall vara bosatt eller född i Landskrona eller ha annan särskild anknytning till staden.

Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiat inlämnas på särskild blankett, som erhålles från Landskrona stad, tel 0418-47 31 21, e-post: emeli.zeilon@landskrona.se, eller via länken nedan. Sista ansökningsdag är fredagen den 15 oktober 2010.

Fritid & Kulturs hemsida

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén