Landskrona stad och Ven höjs med 15 cm

Natten till 1 april kommer Landskrona att höjas med cirka 15 centimeter. Det som kan låta som ett aprilskämt stämmer – men med lite modifikation. Det är systemet som vi relaterar höjden mot som byts och Landskrona stad inför ett nytt officiellt höjdsystem – RH2000.

Fördelar

  • Ett enhetligt höjdsystem effektiviserar delning av geografisk information både regionalt och nationellt.
  • Ett system minskar risken för misstag och minimerar de följdfel som uppstår vid omräkning mellan två olika system.
  • Främjar användning av satellitbaserad positionering och mätning som t.ex. med GPS.
  • Förbättrad och homogen kvalité av höjdsystemet i Landskrona stad.

Bakgrund och åtgärder

Landskrona stad har sedan 1968 haft ett höjdsystem kallat Landskrona lokala höjdsystem S68 vars höjd ligger -68 mm under det tidigare nationella höjdsystemet kallat RH 70. Med införandet av RH 2000 har Landskrona stad genom MBK- och GIS-avdelningen studerat befintliga höjder (S68) genom bland annat inventering och historisk uppkomst. Alla viktiga dokument och kartor som rör höjdnätet har skannats in och finns lättåtkomligt digitalt. Ny och gammal mätdata har beräknats och utjämnats till en genomsnittlig systemskillnad (skiftet) mellan RH 2000 och det gamla systemet.

Dagens höjder kommer att räknas över och presenteras i RH 2000. Höjder som mäts efter 31 mars 2013 kommer presenteras i RH 2000. Påbörjade arbeten och projekt som startades innan 1 april 2013 råder vi att de avslutas i samma höjdsystem som vid starten om inget annat överenskommit.

Sammanfattningsvis

  • höjddata fram till 31 mars redovisas i Landskrona S68 (RH 70 -68mm)
  • höjddata från 1 april redovisas i RH 2000

Det är viktigt med tydlig märkning av handlingar med datum och vilket höjdsystem. Du som är osäkra på om och hur du berörs eller om ytterligare information önskas är välkommen med frågor till:

Anders Nilsson
Mätningsingenjör, Landskrona stad
0418-47 06 19
anders.nilsson2@landskrona.se

Christian Andersson
avdelningschef för GIS och MBK, Landskrona stad
0418-47 06 15
christian.andersson@landskrona.se

Du kan också läsa mer om höjdrefernesen på våra sidor om kartor.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén