Landskrona stad överklagar hovrättsdomen

Landskrona stad ansöker om prövningstillstånd i Högsta domstolen i målet där If och Zürich krävt staden på skadestånd. Landskrona stads kommunstyrelse har i dag beslutat att ansöka om prövningstillstånd i Högsta domstolen i målet mellan försäkringsbolagen If och Zürich och Landskrona stad.

Tidigare har Lunds tingsrätt och hovrätten konstaterat att Landskrona stad är skadeståndsskyldig. Domen är principiellt mycket viktig då den rör frågan om kommunen har agerat fel vid socialnämndens hantering av ett ärende.

Viktig fråga även för andra kommuner

– Frågan i sig är viktig, inte bara för Landskrona, utan för alla kommuner. Det är viktigt att få svar på de frågor som väcktes efter domarna i tingsrätten och hovrätten, det vill säga hur en kommun ska handlägga och agera i ärenden av detta slag, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

Skadestånd på 95 milijoner

De ekonomiska effekterna efter hovrättsdomen innebär att Landskrona stad blir skyldiga att betala nästan 95 miljoner kronor, av dem täcker den egna försäkringen 30 miljoner kronor. Totalt ska Landskrona stad betala nästan 65 miljoner kronor.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén