Landskrona stad säger upp fackligt samverkansavtal         

Landskrona stad säger upp det så kallade fackliga samverkansavtalet från och med igår, 22 november 2021. Anledningen är att staden vill skapa en tydligare struktur i de arbetsrättsliga frågorna, men också för att skapa större delaktighet och samverkan ute i verksamheterna.

Detta innebär att samspelet mellan arbetsgivare och fackliga organisationer från och med den 22 februari 2022 endast kommer att regleras genom lagen om medbestämmande, MBL.

Ur arbetsgivarperspektivet har den lokala samverkan med fackliga företrädare blivit allt mer otydlig i sin funktion. Det har uppstått återkommande diskussioner kring vad som är en fråga för samverkan och vad som inte är det. Frågor har tenderat att flyttas uppåt i organisationen istället för att hanteras nära verksamheten.

– Vi kommer fortsätta med arbetsplatsträffar där medarbetarna diskuterar och utvecklar sina verksamheter med stor transparens och delaktighet. De förvaltningar som har bra forum för samarbete och utveckling kommer att behålla befintliga strukturer. Det kommer dock inte att regleras enligt ett lokalt samverkansavtal utan enligt medbestämmandelagen, säger Carina Leffler, stadsdirektör Landskrona stad.

Staden kommer också kalla till skyddskommittéer och övriga forum för att samarbeta med fackförbunden i arbetsmiljöfrågor.

– MBL ger tydligare stöd för roller, ansvar och struktur än ett lokalt tecknat samverkansavtal. Med beslutet kommer vi kunna lägga energi på sakfrågorna i större utsträckning än idag, säger Carina Leffler.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr