Landskrona stad satsar mer resurser på att skapa fina stränder

Traktor rensar tång.png

De senaste veckorna har mer tång samlats på stränderna i Landskrona. I dag har teknik- och fritidsnämnden tagit ett beslut om att öka borttagningen av tång och städa oftare. Allt för att stränderna ska bli ännu trevligare att besöka i sommar.

Teknik- och fritidsförvaltningen kommer att få mer resurser för att öka skötseln av stränderna i sommar. Man kommer bland annat att köpa in en strandrensningsmaskin, och målet är att maskinen ska vara i drift i mitten av juli. Man kommer också att rekrytera mer personal som ska städa stränderna.

– Vi är väldigt glada för det extra tillskottet så att vi kan bidra till att våra vackra stränder blir ännu trevligare att besöka. Sandrensningsmaskinen kan till exempel sila stranden från tång, pinnar och glas. Maskinen gör också sanden jämn och fin, och resultatet kommer att synas så fort den är i drift, säger Johan Thernström, avdelningschef för stab och utveckling på teknik- och fritidsförvaltningen.

De senaste veckorna har det samlats mer tång och växtlighet än vanligt vid strandkanten i Landskrona. Det beror delvis på att det varit flera dagar med pålandsvind, men också på den övergödning som sker i våra kustvatten. Den växtlighet som samlats i strandkanten är dels vanlig tång, dels fintrådiga alger som massproducerar sig så här års på grund av övergödningen.

– Övergödning i havet är ett globalt miljöproblem. Det löser vi tyvärr inte med de insatser vi sätter in nu, däremot kan vi öka våra städinsatser och göra stränderna mer inbjudande. När sommaren är över påbörjas arbetet med att fram en strategi för långsiktig och mer hållbar skötsel av stränderna, säger Johan Thernström.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André