Landskrona stad satsar på förstelärare i förskolan

Landskrona satsar på förstelärare i förskolan och har utlyst tre förstelärartjänster som nu håller på att tillsättas. Förstelärare finns sen tidigare i grund- och gymnasieskolan.

Landskrona stad har valt, i enlighet med ett av utbildningsnämndens prioriterade fokusområden, att inför höstterminen 2015 utlysa tre förstelärartjänster i förskolan inom följande områdena didaktik och pedagogik i förskolan med särskilt fokus på matematik, språk och naturvetenskap.

– Förstelärarna ska ansvara för utvecklingsfrågor och kollegialt lärande. Omsorgen i förskolan är fortsatt mycket viktig, men med denna satsning vill vi öka vårt fokus på undervisningen i förskolan, säger Anders Grundberg, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

– Det är viktigt för förskolan som skolform att vara med på satsningen på förstelärare och på så sätt visa att undervisningsuppdraget och lärandet i förskolan är centralt för barnets hela skolgång och kommande betygsresultat. Det är också en möjlighet att kompetensutveckla och ta tillvara våra duktiga förskollärare, säger Yvonne Nilsson, verksamhetschef för förskolan.

Statsbidragen till förstelärare i grundskolan har ökat och regeringen vill göra ytterligare satsningar på förstelärare i utsatta områden. Däremot omfattas inte förskolelärare av reformen. Landskrona tillhör en av de kommuner i Sverige som ändå inför tjänsterna inom förskolan, utan statliga bidrag.

– För att kvalitetssäkra utnämning till förstelärare ska kandidaterna först genomgå ett meriteringsprogram via Arete Meritering. Ett meriteringsprogram som Landskrona varit med om att utveckla, säger Lisa Flinth, ordförande i utbildningsnämnden.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén