Landskrona stad satsar stort på nya lärare

Landskrona stads utbildningsförvaltning storsatsar på den kommande generationen av lärare. I samarbete med Malmö högskola kommer 40 av stadens lärare under våren att genomgå en utbildning till handledare och mentorer.

Utbildningen förbereder stadens skolor att ta emot lärarstudenter under deras praktik på lärarutbildningen. Den uppfyller även kraven för mentorer till nyutexaminerade lärare under deras första år efter lärarutbildningen, innan de får sin lärarlegitimation.

2015 ska alla lärare i Landskrona stads skolor ha lärarlegitimation

– Rekryteringen av nya lärare är en mycket viktig fråga för stadens skolor. Vårt mål är att efter 2015 enbart ha fullt legitimerade lärare på våra skolor, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.'

Utbildningen omfattar 7,5 högskolepoäng och ger de yrkesverksamma lärarna i alla skolformer goda förutsättningar att vara handledare och mentorer för den nya lärargenerationen.

– Landskrona har ett stort engagemang i lärarutbildningen. I höstas tog vi emot drygt 60 nya lärarstudenter, avslutar Tomas Johansson

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén