Landskrona stad ser över upphandlingsrutiner

Med anledning av uppgifter om brister i upphandlingsrutiner i Landskrona stads organisation föreslås kommunstyrelsen att ge stadsledningskontoret i uppdrag att se över förvaltningarnas tillämpning av gällande upphandlingslagstiftning och kommunens egen upphandlingspolicy. Dessutom föreslås en översyn av organisation och policy vad gäller upphandling.

– Vi kommer nu att grundligt gå igenom upphandlingsrutinerna för att komma tillrätta med detta. Vi kommer inte att lämna någon sten ovänd, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Landskrona stad upptäckte i april att upphandlingar avseende måleriservice inte gjorts i enlighet med de regelverk som finns kring detta. Efter detta kom även uppgifter om att brister finns inom andra områden.

– Upphandlingar säkerställer öppenhet och konkurrens på lika villkor. De bidrar till förtroende för stadens verksamhet. Vidare är det allvarligt ur ett ledningsperspektiv: Lagen gäller och staden har ända sedan 2004 en policy som detaljerat beskriver hur detta ska gå till. Lagen och policy lämnar inget utrymme för tveksamhet: Upphandlingar ska göras! På ett personligt plan är det också allvarligt: Jag representerar en kommunledning som tycker upphandlingar inte bara är nödvändiga utan bra – ett instrument som ska användas mer – inte mindre, avslutar Torkild Strandberg.

Torkild Strandberg
Kommunstyrelsens ordförande

Stefan Johansson
Tf Stadsdirektör

Upphandlingsorganisation [pdf]

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén