Landskrona stad skapar ett Fotohistoriskt centrum

Landskrona Foto Festival har blivit en stor succé som lockat tusentals besökare både från Sverige och utlandet. Nu påbörjar Landskrona stad ett arbete med att skapa ett Fotohistoriskt centrum. Ett första steg är att en stor bildsamling i höst flyttar sitt bildarkiv till Landskrona.

Sverige saknar idag en mötesplats där den fotografiska bildens historia visas. Det vill Lands-krona stad ändra på. I den gamla, vackra byggnaden från 1800-talet Tyghuset mitt i centrala Landskrona vill staden skapa ett nationellt Fotocentrum med plats för både permanenta och tillfälliga fotoutställningar. Här ska en fotointresserad allmänhet både kunna se de viktigaste fotograferna i svensk fotohistoria och nya spännande fotografer som arbetar inom olika fält av fotografi som mode, dokumentärt, natur, reklam med flera.

Redan i höst flyttar HD Sydsvenskans sitt stora och unika bildarkiv till Tyghuset. HD Sydsvenskans bildarkiv är ett av Sveriges största och mest välsorterade bildarkiv med närmare 20 miljoner bilder från 1800-talets slut till våra dagar. I arkivet ingår bilder som tagits av pressfotograferna på HD och Sydsvenskan men även tidningarna NST, Arbetet och bildbyrån Skånereportage.

– Det här ger oss en fantastisk möjlighet att samla alla bilder på ett och samma ställe. Vi kan fortsätta vårt arbete med att digitalisera och göra bilderna tillgängliga för allmänheten, säger Joakim Berglund, vd på Bilder i Syd som förvaltar och sköter HD Sydsvenskans bildarkiv.

HD Sydsvenskans bildarkiv finns idag i de båda tidningshusen i Malmö och Helsingborg. Tanken är att under hösten 2016 flytta samtliga bilder till Tyghuset i Landskrona. Där ska Bilder i Syd att dela lokaler och samarbeta med Landskrona museum som också äger en omfattande bildsamling där fotografer som Anders Hilding, Astrid Bergman-Sucksdorf och Jean Hermanson ingår. Tillsammans kommer de olika bildarkiven att utgöra en viktig del av det framtida arbetet på Fotografiskt Centrum i Landskrona.

Samlokaliseringen av HD Sydsvenskans bildarkiv med Landskrona museums arkiv blir det första steget i skapandet av detta fotohistoriska center och ger en grund för att göra historiska bilder tillgänglig för allmänheten och forskningen.

– Vi för konkreta och konstruktiva samtal med delar av Lunds universitet med sikte på att stärka forskningen om den fotografiska bilden. Jag ser fram emot att det fotohistoriska centret tillsammans med våra övriga aktiviteter inom fotografi realiserar vår vision av att Landskrona skall bli ett starkt centrum för fotografi på nordisk nivå, säger Torkild Strandberg, kommunalråd (L) i Landskrona

.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén