Landskrona stad tilldelad Offentlig säkerhets riskhanteringspris

I går, den 19/4, delade Offentlig säkerhet ut sitt årliga riskhanteringspris. Priset gick år till Landskrona stad för vårt omfattande trygghets- och säkerhetsarbete mellan 2006-2011.

Landskrona stads säkerhetschef, Mats Persson, var i går i Göteborg och tog emot priset.

Tre kommuner och landsting var nominerade till den slutliga omgången, Landskrona stad, Linköpings kommun och Landstinget i Uppsala.

Juryns motivering:
”Landskrona stad får 2011 års riskhanteringspris för att under åren 2006 – 2011 ha genomfört ett omfattande trygghets- och säkerhetsarbete med synnerligen goda, mätbara resultat.

Man har målmedvetet och strukturerat med bred förankring hos polis, näringsliv, föreningar och enskilda medborgare bland annat minskat stadens kostnader för skadegörelsen med 34 procent ökat andelen personer som känner sig trygga i sitt bostadsområde från 47 procent till 61 procent och minskat antalet fall av misshandel utomhus med 29 procent.

Det omfattande systematiska arbetet är inte bara ambitiöst, förankrat och etablerat utan även effektivt och välfungerande, vilket sammantaget gör att riskhanteringspriset 2011 går till Landskrona.”

Information om priset

Varje år premierar OffSÄK en offentlig organisation som på ett förtjänstfullt sätt har genomfört sitt riskhanteringsarbete och åstadkommit påvisbara resultat.

 Kriterierna som ska vara uppfyllda är:

• Politisk förankring
• Organisation
• Genomförande
• Uppföljning och resultat
• Hur går vi vidare?

Vem som helst kan komma med förslag till kandidat. Med förslaget ska följa en redovisning av hur kriterierna uppfyllts.

Föreningen för säkerhet och trygghetsarbete i offentlig sektor
OffSÄK Sverige vänder sig till alla som på olika sätt är involverade i säkerhets- och trygghetsarbete, skydd mot olyckor och krishantering inom den offentliga sektorn samt till kommun-/stads-/landstingsdirektörer som har ett övergripande ansvar för den offentliga verksamheten.

OffSÄKs nätverk och aktiviteter syftar till att öka den enskildes kompetens inom området och för att stärka rollen som centralt ansvarig för säkerhets- och trygghetsarbetet.

Läs mer om OffSäk på deras hemsida: http://www.offsak.se/default.aspx

För mer information, kontakta:

Mats Persson
Säkerhetschef, Landskrona stad
0418-47 00 72

Annika Wågsäter
Trygghetssamordnare, Landskrona stad
0418-47 02 09

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén