Landskrona stad vill tillsammans med näringslivet bilda nytt bolag

Idag har Kommunstyrelsen beslut att inleda ett nytt samarbete med näringslivet i Landskrona när det gäller kompetensförsörjning. Landskrona stad vill tillsammans med näringslivet bilda nytt bolag med uppdraget att skapa ökad sysselsättning.

− Samarbetet med näringslivet är avgörande för att lyckas, speciellt när det gäller kompetensförsörjningsfrågorna. Att vi dessutom har ett lokalt näringsliv som visar stort engagemang  i de här frågorna skapar goda förutsättningar, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget innebär att ett nytt bolag bildas av Landskrona stad tillsammans med näringslivet. Bolaget ska ha ansvar för att underlätta kompetensförsörjningen till företag.
Inom kort kommer en rekryteringsprocess att inledas för att finna nyckelpersonen som ska bli ansvarig för det nya bolagets uppdrag.

− Kompetensförsörjningen är en av våra största utmaningar som företagare och ett nära samarbete kring behov, matchning och utbildningsinsatser ökar våra möjligheter för tillväxt, avslutar Jonas Hansson, VD Oresund Heavy Industries.

Idag har Landskrona stads näringslivsorganisation, bolaget Invest in Landskrona och stiftelsen Uppstart Landskrona liknande uppdrag. Förslaget innebär att dessa omstruktureras så att kommunstyrelsens avdelning för tillväxt och näringsliv får ett tydligare ansvar för nyetableringar och nyföretagande.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén