Landskrona stads arbete med nyanländas lärande uppmärksammas av Skolverket

Skolverket gör kontinuerligt stora satsningar på att lyfta goda exempel på skolutveckling. Turen har nu kommit till Landskrona som uppmärksammas i två informationsfilmer som Skolverket spelade in våren 2014, och nu lanserat på sin hemsida.

Landskronas utbildningsförvaltning har uthålligt och målmedvetet arbetat med att förstärka och förbättra skolgången för nyanlända, det vill säga de barn och elever som varit i Sverige kortare tid än fyra år.

– Det är mycket positivt att vårt långsiktiga och systematiska arbete uppmärksammas, i synnerhet som vi kan se att det ger resultat. Att arbeta med att integrera nyanlända i vår verksamhet har varit centralt i vårt arbete med den enskilde elevens bästa, säger Christian Olsson, projektchef på utbildningsförvaltningen, som medverkar i en av filmerna.

Bra beredskap för att hand hand om nyanlända elever

Just nu är flyktingströmmarna till Sverige intensiva och det gäller för skolorna att ha beredskap att ta emot nya elever. Denna beredskap har man i Landskrona. Rektorn för låg- och mellanstadiet på Dammhagskolan Lena Andersson, som också medverkar i en av filmerna, är delprocessledare i språk och ansvarig för Introduktionsklasserna förtydligar hur arbetet ser ut.

Framgångsrik metod för undervisning i svenska

– Vi har lång erfarenhet i Landskrona av att ta emot och undervisa nyanlända elever. Det är viktigt att ta tillvara de kunskaper varje individ har med sig från sin tidigare skolgång. Därför har vi utvecklat den kartläggningen vi gör kring varje elevs skolbakgrund och ämneskunskaper för att kunna möta eleven på rätt nivå. Vi arbetar språkutvecklande genom genrepedagogik vilket innebär att eleverna lär sig svenska språket i de olika ämnena. Detta har visat sig vara framgångsrikt vilket vi ser i vårt systematiska analysarbete där även introduktionsklasserna ingår, säger Lena Andersson, rektor på Dammhagskolan.

Fokus på inkludering

Ett av fokusområdena i Landskronas skolsatsning är inkludering, där varje elev ska ges möjlighet att nå sina mål. Genom ett bra arbete med nyanlända elever så blir de inkluderande lärmiljöerna bättre. Fredrik Vigre är rektor på högstadiet på Seminarieskolan och samtidigt delprocessledare för arbetet med inkludering i Landskrona. Även han blir intervjuad i filmen.

– På Seminarieskolan 7-9 har vi satsat på språkinriktad undervisning i form av ämnesintegrering under namnet ”Block” för alla elever, vilket också ökar förutsättningarna för nyanlända elever att snabbt komma igång med sina studier i ordinarie undervisning. Elever trivs på skolan och studerar intensivt vilket ger resultat. Och genom ett starkt utbildningsfokus på hela skolan arbetar lärarna tillsammans med sina elever så att eleverna får en plattform för vidare studier efter grundskolan, säger Fredrik Vigre, rektor på Seminarieskolan.

Här kan du se Skolverkets filmer

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén