Landskrona stads synpunktshantering 2016

Synpunktstyp.JPG

Landskrona stad har ett system för synpunktshantering där alla invånare kan lämna sina synpunkter, förslag, beröm och annat som rör stadens verksamheter. Nu har 2016 års synpunkter sammanställts.

Synpunktshanteringen fungerar som ett kvalitetsverktyg för stadens verksamheter. Genom att du som invånare har möjlighet att lämna synpunkter på vår service och våra tjänster så bidrar du till att utveckla våra verksamheter i rätt riktning.

Under 2016 kom 742 synpunkter in via synpunktshanteringen. Störst antal synpunkter kom till teknik- och serviceförvaltningen, inklusive felanmälan. I november 2016 infördes dock ett nytt system för Felanmälan vilket gör att dessa kommer redovisas separat framöver.

Omsorgsförvaltningen jobbar aktivt med att få in synpunkter från brukare och anhöriga, vilket ger resultat. Även fritids- och kulturförvaltningen får in många synpunkter. Många av dessa berör olika bad- och idrottsanläggningar. 

Fördelning av synpunkter över förvaltning
(Stapeln för Inkorgen innebär att ärendet inte tilldelats en specifik verksamhet, men har likväl behandlats.)

 

Synpunktstyp- och kategori
Synpunktslämnaren får välja mellan olika synpunktstyper. 2016 såg fördelningen ut enligt nedan.

Fördelning av synpunktstyp

 

Åtgärder och resultat
Efter att en handläggare på Landskrona stad har besvarat en synpunkt så ska det fyllas i vilka åtgärder som synpunkten lett till, samt vilket resultat den utmynnat i. En synpunkt kan leda till mer än ett resultat och därför är antalet resultat fler än antalet inkomna synpunkter.

Fördelning av åtgärder

Det kan finnas olika anledningar till att alternativet Ingen förändring ofta väljs, se bild nedan. Det kan till exempel vara svårt att ange om ärendet ger någon omedelbar förändring eller om det kommer att bidra till förändring längre fram. Synpunkten kan också vara en fråga eller kanske går den inte att genomföra i nuläget.

Nedan redovisas de vanligast förekommande resutaten.

Resultat synpunktshantering 2016

 

Vill du lämna en synpunkt, ge beröm eller har förslag på förbättringar?

Klicka här för att komma till synpunktshanteringen

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr