Landskrona tar Europaspåret in i nästa skede av Sverigeförhandlingen

Landskrona stad har överlämnat en nyttoanalys av Europaspåret till Sverigeförhandlingen. Europaspåret är en heltäckande lösning för en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark. En fast förbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn tillgodoser transportbehoven på nationell nivå samtidigt som denna förbindelse optimerar användandet av höghastighetståg.

Sverigeförhandlingen är en nationell satsning på höghastighetståg mellan Sveriges storstäder. I samband med den satsningen bör även en ny fast förbindelse mellan Sverige och Danmark byggas för att hantera den ökande gods- och passagerartrafiken.

Region Skåne uteslöt på ett tidigt skede Landskrona och Europaspåret ur sina nyttoanalyser till Sverigeförhandlingen. Landskrona har därför anlitat konsultföretaget WSP för en oberoende nyttoanalys av Europaspåret. 

- Svenskt näringsliv och svensk tillväxt är beroende av tidseffektiv och driftsäker godstrafik till Europa. Europaspåret är ett svar på den utmaningen. Ur både svenskt, danskt och europeiskt perspektiv är Europaspåret i en klass för sig, säger Torkild Strandberg (FP), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona.

Kortfattat kan man summera fördelarna med Europaspåret enligt följande:

• Förbindelsen är en helhetslösning för godståg, höghastighetståg samt regionaltåg.
• Europaspåret är enklaste sättet att skapa mer persontransportkapacitet över Öresundsbron. Detta genom att låta godset gå via Landskrona-Köpenhamn istället. Vilket ger stor förutsättningar för ökad integration mellan Malmö - Köpenhamn.
• Ger möjlighet att ansluta till den nya stambanan, oavsett sträckning.
• Ger möjlighet till ökad integration mellan Danmark och Sverige, och för Skånes del fördelar för såväl Helsingborg, Landskrona och Malmöområdet.
• En restid på 14 minuter mellan Skåne och Köpenhamn betyder att restiden motsvarar den tid det tar att ta Metron från Köpenhamns lufthamn (CPH/Kastrup) till Nørreport station.
• En ny förbindelse som i princip ger en ny huvudbangård i Köpenhamn löser de kapacitetsproblem som idag existerar kring Köpenhamns Huvudbangård. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén