Landskrona Trädgårdsgille blir grönare

Landskrona trädgårdsgille som pågår 19-21 augusti har tilldelats utmärkelsen Miljödiplomerat arrangemang enligt Stiftelsen Håll Sverige Rents kriterier. Trädgårdsgillet som lockar flera tusen deltagare har redan en låg belastning på miljön men kan med sitt program inspirera till mer miljötänk i trädgårdsvärlden.

– Intresset för det gröna omkring oss är stort och det är självklart att ett arrangemang som Trädgårdsgillet ska sträva att påverka miljön negativt så lite som möjligt. Håll Sverige Rents kriterier ger oss instrumenten att utveckla vårt miljöarbete, säger Göran Nyström, förvaltningschef på Fritids- och kulturförvaltningen. Vår styrka är att ge vår publik inspiration till ett hållbarare liv, dels genom våra programpunkter, dels genom att vi tittar på hela arrangemangets miljöpåverkan såsom transporter, mat och sopsortering.

Aktivit arbete för att minska miljöbelastningen

Syftet med Håll Sverige Rents miljödiplomering är att minska arrangemangets totala belastning på miljön. Det delas ut till arrangörer som aktivt och målinriktat arbetar med att minska sin miljöbelastning utifrån sina egna förutsättningar. Arrangören måste uppnå bestämda kriterier inom åtta områden för att erhålla miljömärkningen, bland annat inköp, transporter och avfallshantering.

Ekologiskt odlade grönsaker och sopsortering ger diplom

Mycket görs redan; vi återanvänder material, vi kör med biogasbilar, vi erbjuder ekologiskt odlade grönsaker från närbelägna Citadellet och Rothoffska kolonin vid skördegillet med mera. I år har vi cykelarrangemang till öppna trädgårdar, samtal om miljöarbete i trädgården och uppmanar till kollektivtrafiksresande och sopsortering. Material till de flytande trädgårdarna såsom tegel- och asfaltkross är återvunnet material. Miljödiplomeringen gäller i tre år och diplomutdelning sker på lördagen den 20 augusti kl 13.00 i samband med ett av Gunnel Carlson Gröna samtal.

Årligt arrangemang med fri entré

Landskrona trädgårdsgille är ett årligt återkommande arrangemang vid Konsthallen med skördegille, flytande trädgårdar, gröna samtal, musik, guidade turer och öppna trädgårdar. Fri entré.

Trädgårdsgillet – ett av 25 miljödiplomerade arrangemang i år

Landskrona trädgårdsgille är i gott sällskap, 25 andra arrangemang har fått Miljödiplomerat arrangemang 2011, till exempel Malmöfestivalen, Vasaloppet och Vätternrundan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén