Landskrona uppmärksammades för sina seminarium i Almedalen

Under politikerveckan i Almedalen i Visby förra veckan höll Landskrona stad två välbesökta seminarium som fick stor uppmärksamhet. Du kan se och lyssna på seminarierna via webben

På fredagsmorgon var det individ- och familjeförvaltningen som berättade om effekterna av försörjningsstöd med krav på aktivering. Morgonen efter, på lördagen var det utbildningsförvaltningen som berättade om sitt arbete med att förbättra nyanlända elevers resultat i skolan.

Stöd från forskningen

Under det första seminariet, på fredagmorgonen 5 juli,  presenterades Landskrona stads framgångsrika metod att motverka beroendet av försörjningsstöd. I presentationen framkom att det är innehållet i aktiviteten som är det viktigaste. Förväntningarna staden har på individen är höga – att den kan och vill arbeta utifrån sina egna resurser och förutsättningar. Den forskning som presenterades under seminariet ger ett gott stöd för landskronamodellen. Utifrån Landskronamodellen förändrades socialtjänstlagen från 1 juli i år.

– I Almedalen har vi kunnat lyfta fram vårt arbete som ligger i framkant. Det har gett oss möjligheten att kunna berätta vår egna syn på arbetet att hjälpa bidragsberoende personer i vår omgivning, säger Annette Lindberg Mohlin, chef för individ- och familjeförvaltningen.

Fokus på enkla och effektiva analysverktyg

På lördagsmorgonen seminarie presenterade chefen för stadens utbildningsförvaltning Tomas Johansson arbetet med modellklasser.

– Modellklasserna har haft stark koppling till forskning och lärarnas konkreta undervisning. Fokus har legat på enkla och effektiva analysverktyg av elevernas kunskapsutveckling, modermålshandledning, språkutveckling och matematik, säger Tomas Johansson.

Resultaten har varit uppseendeväckande. I Skolverkets betygssammanställning gällande elever i årskurs 9 som varit kortare tid än fyra år i Sverige hamnar Landskrona som nummer två bland kommuner med fler än 20 elever i gruppen.

Skolledarförbundets ordförande Matz Nilsson påpekade vid seminariet att arbetsmodellen med starka och enkla analysverktyg är viktiga för alla rektorer och att Landskronamodellen är av nationellt intresse.

Lärarnas riksförbunds andre vice förbundsordförande Helena Linge och Lärarförbundets kanslichef Sören Holm konstaterade att Landskronas fokus på undervisningen är central. Det är rätt stöd till lärare bland annat via forskning som är viktig för att resultaten skall förbättras för nyanlända elever.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén