Landskrona utvalt för nationell matematiksatsning

På den kommunala skolriksdagen i mars 2011 presenterade Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) en femårig matematiksatsning. Motivet för satsningen är de nationellt sjunkande resultaten i matematik.

En bärande tanke med satsningen är att alla nivåer i kommunen måste involveras för att kunna åstadkomma en förändring det vill säga politisk ledning, förvaltningsledning, rektorer och lärare.

Landskrona en av få utvalda kommuner

Nu har SKL valt ut ett litet antal kommuner som skall tillfrågas om medverkan i satsningen. Kommunerna är utsedda utifrån kriterierna att man visat sig vara framåt inom skolområdet, är av viss storlek samt geografiskt spridda. De utvalda kommunerna är Halmstad, Haninge, Karlstad, Luleå, Lund, Sollentuna, Umeå, Uppsala samt Landskrona.

Närverk som skapar en helhet

Deltagande kommuner får tillfälle att ingå i nätverk tillsammans med andra framåt kommuner och därmed möjlighet att utveckla egna styrkor men också tillägna sig andras erfarenheter. Deltagandet innebär möjligheter att skapa en helhet kring alla olika nationella satsningar som pågår och aviseras.

– Detta är ett mycket spännande erbjudande som vi självfallet kommer tacka ja till. Att förbättra elevernas resultat står i fokus för den politik som jag driver, säger Lisa Flinth (fp) ordförande i Utbildningsnämnden.
 
– Erbjudandet kompletterar utmärkt de kommunala satsningar som vi är på gång med inom matematikområdet. Vi har matematikutvecklare, forskningsstödda metoder inom ramen för ”Utsikter” på Dammhagskolan och Pilängskolan, särskilda statliga matematiksatsningar i Härslöv samt för våra modersmålslärare, säger Tomas Johansson, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén