Landskronabornas kultur- och fritidsvanor undersöks

I veckan får 1 200 slumpvis utvalda personer i Landskrona stad en enkät om kultur- och fritidsvanor hemskickad i brevlådan. Fritids- och kulturförvaltningen hoppas att så många som möjligt av de som har blivit utvalda väljer att besvara frågorna.

Syftet med undersökningen är att skapa ett underlag till arbetet med att erbjuda meningsfulla kultur- och fritidsaktiviteter för invånarna i Landskrona stad. Landskrona stad kommer att använda resultatet av undersökningen i sitt strategiska arbete.

Utifrån de trender och tendenser som fångas upp kommer staden att kunna göra prioriteringar och fördjupade undersökningar.

I enkäten får landskronaborna svara på hur ofta man gjort en aktivitet, besökt ett arrangemang eller institution samt på hur man får information om sevärdheter och kultur- och fritidsaktiviteter. Till sist får de tycka till om vad Landskrona stad bör satsa mer på.

Fakta om kultur- och fritidsvaneundersökningen

  • Det här är den andra kultur- och fritidsvaneundersökningen som görs i Landskrona stad. Tidigare undersökning genomfördes 2009.
  • Enkäten innehåller 40 frågor och skickas till 1 200 slumpvis utvalda landskronabor mellan 13-79 år. Resultatet kommer att kunna analyseras utifrån kön och ålder.
  • De som får enkäten kan välja att besvara den i pappersform eller på webben.

Resultatet av enkäten kommer att presenteras här på vår hemsida i början av 2015.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén