Landskronabornas upplevelse av trygghet

Polisens trygghetsmätning 2015 är nu klar. Resultatet för Landskrona visar på en positiv trend över tid.

Trygghetsmätningar har genomförts i Landskrona sedan 2001. Genom mätningen får kommunen och polisen en ökad kunskap om hur landskronaborna ser på problemnivån i det egna bostadsområdet, deras utsatthet för brott samt deras upplevda trygghet. 

– Vi kommer under februari månad att analysera de svar som kommit in. Tillsammans med brottsstatistiken och medborgardialoger är det en viktig pusselbit i vår långsiktiga satsning på att öka tryggheten och minska antalet brott, säger trygghetssamordnare Annika Wågsäter.

Trenden visar på en minskad problembild gällande skadegörelse, nedskräpning och stök ute på stan samtidigt som andelen som avstått från att delta i aktiviteter på grund av otrygghet minskar. Allmänheten upplever även att polisen i Landskrona är engagerade och bryr sig om sin stad. Det som ligger fortsatt högt är den konkreta otryggheten.

– Vi arbetar med att fler ska känna sig trygga när de vistas utomhus. Områdespoliser och vårt medborgarlöfte om fotpatrullering och regelbundna trafikinsatser i centrala Landskrona är delar i detta arbete, säger Olle Olsson, polisen Landskrona.

Trygghet är ett prioriterat område i Landskrona stad.

För vidare information

Trygghet är ett prioriterat område för Landskrona stad.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén