Landskronaelevernas betyg allt bättre

Medan betygen för årskurs 9 på nationell nivå försämras så förbättras betygen i Landskrona.

Enligt Skolverkets statistik som publicerades på måndagen har genomsnittligt meritvärde på riksnivå sjunkit från 209,6 poäng till 208,8 poäng. Meritvärdet utgörs av summan av betygsvärdena för de 16 bästa betygen i elevens slutbetyg (G=10, VG=15 och MVG=20). I Landskrona har det genomsnittliga meritvärdet ökat med 7,4 % från 180,2 till 193,5.

Andelen elever som är behöriga till nationella gymnasieprogram har på riksplan sjunkit från 88,8% till 88,2%. I Landskrona är trenden motsatt. En förbättring från 78,3% till 84,0%.

- Vårt arbete med kvaliteten i skolan har gett resultat. Förbättringen mellan 2009 och 2010 är påtaglig, säger Lisa Flinth (FP) ordförande för barn-och ungdomsnämnden.

Enligt stadens skolplan är målet att minst nå rikssnittet vad gäller betygen i årskurs 9.

- Denna målsättning är realistisk att nå redan under kommande mandatperiod, säger Lisa Flinth (FP)

- Vi har ett mycket starkt resultatfokus i våra verksamheter. Vår treåriga satsning på ökad måluppfyllelse fortsätter även 2011 och 2012, avslutar Tomas Johansson, förvaltningschef.

Lisa Flinth                                 Tomas Johansson
Ordförande BUN (FP)              Förvaltningschef BUN
0733 – 47 41 03                       0709 – 47 41 01

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén