Landskronahem överväger långsiktig affär

Landskronahems styrelse överväger en affär med Stena Fastigheter Malmö för att möjliggöra omfattande satsningar i Karlslund och säkerställa utveckling av de fastigheter som säljs. Affären är grunden i ett långsiktigt samarbete där Stena Fastigheter Malmö AB blir en strategisk partner som bidrar till att utveckla staden.

Bakgrund

Styrelsen har tidigare antagit en handlingsplan som bland annat innefattar långtgående åtgärder för att utveckla och stärka stadsdelen Karlslund, förstärka underhållet i bolagets fastighetsbestånd samt att ta höjd för de nya ägardirektiven som antogs 2015 där bolaget förväntas vara en aktiv aktör även med satsning på nyproduktion.

I samband med styrelsemötet 2016-03-18 fick Landskronahems VD i uppdrag ta fram ett finansieringsförslag för bolagets planer på underhåll och utveckling. I kallelsen till nästa styrelsemöte, som går ut idag, framgår att VD föreslår styrelsen att sälja delar av det befintliga fastighetsinnehavet för att finansiera redovisade åtgärder.

Stort intresse

Helt avgörande för valet av köpare är förmågan att garantera en bra och långsiktig utveckling för de aktuella bostadsområdena men även staden i helhet. Genom en försäljning till Stena Fastigheter får Landskronahem en långsiktig, stark och seriös samarbetspartner och hyresrätten stärks som boendeform. Stena Fastigheter är en välrenommerad aktör som 2015 utnämndes till Årets Fastighetsägare i Sverige.

Stena Fastigheter Malmös bud visar tydligt att Landskrona är en attraktiv stad. En försäljning till Stena Fastigheter Malmö skapar goda möjligheter att genomföra alla steg i handlingsplanen och tryggar därmed en positiv utveckling för Karlslundsområdet, för de kvarvarande hyresrätterna och ger även Landskronahem möjlighet att investera i nya boendemiljöer.

Berörda områden

Berörda områden är Pilängen och Sandvången som tillsammans innefattar 1 225 lägenheter och ett LSS-boende. Även efter en eventuell försäljning kommer Landskronahem med cirka 2 700 lägenheter vara den klart största fastighetsägaren för hyresrätter.

Styrelsen kommer att behandla förslaget till försäljning vid sitt styrelsesammanträde 2016-04-25.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén