Landskronas äldreboenden får gott betyg i årets brukarundersökning

Södra Långgatan Växthus äldreboende_20 (1).jpg

Socialstyrelsens brukarundersökning för äldreomsorgen visar att 81 procent av brukarna i Landskrona är nöjda med sitt äldreboende, vilket är en ökning jämfört med 2020. Det är också bättre än riksgenomsnittet som ligger på 77 procent.

Socialstyrelsens undersökning “Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden. Idag kom resultatet.

Drygt åtta av tio nöjda med sitt äldreboende

I Landskrona är 81 procent nöjda med sitt äldreboende, vilket är bättre än riksgenomsnittet på 77 procent. Nöjdheten i Landskrona har dessutom ökat med fem procentenheter jämfört med senaste undersökningen år 2020 då 76 procent var nöjda.

Medan utvecklingen i Landskrona är positiv, är den negativ på riksplanet. Den genomsnittliga nöjdheten bland brukare på äldreboenden i hela Sverige har minskat från från 81 procent 2020 till 77 procent 2022.

– Jag är glad över att den sammanlagda nöjdheten i Landskrona ökar, framför allt i jämförelse med riksgenomsnittet. Det här är ett kvitto på att vi är på rätt väg. Jag vill ge en särskild eloge till alla våra engagerade medarbetare inom både hemtjänst och på våra äldreboenden som trots pandemin har bidragit till att vi kan leverera ett positivt resultat, säger Håkan Strömberg, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen.

Fler är nöjda med hemtjänsten

Undersökningen innehåller också frågor om hemtjänsten. I Landskrona svarar 83 procent att de är nöjda med sin hemtjänst, vilket är en förbättring jämfört med den senaste undersökningen 2020, då siffran låg på 81 procent. 2019 låg siffran på 79 procent. Riksgenomsnittet för 2022 ligger på 86 procent.

– Den totala nöjdheten inom hemtjänsten är på uppåtgående, vilket är glädjande. Vi ökar trots att vi har brottats med en pandemi de senaste åren. Men inom hemtjänsten har vi fortfarande en resa att göra för att höja kvaliteten ytterligare, säger Håkan Strömberg.

Flera satsningar för att höja kvaliteten ytterligare

Omsorgsförvaltningen har satt in en rad insatser för att höja kvaliteten inom äldreomsorgen. Fokus ligger på att höja kompetensen bland personalen och stärka kontakten mellan brukare och personal. Här är några exempel:

  • Från och med den 1 september ska alla som har hemtjänst ha fått erbjudande om en fast omsorgskontakt. Kontakten ska bidra till att omsorgen blir ännu mer anpassad efter individens behov.
  • En rad medarbetare inom hemtjänsten och äldreboenden har vidareutbildat sig från vårdbiträde till undersköterska. Satsningen kommer att fortsätta de närmsta åren.

  • Personal inom hemtjänsten och på särskilda boenden har fått utbildning i hur man möter personer med demensdiagnos.

  • Arbetsuppgifter som tidigare sköttes av hemtjänsten (exempelvis städ och tvätt) sköts nu av servicepersonal från teknik- och fritidsförvaltningen. Omsorgspersonal kan nu fokusera ännu mer på vård och omsorg.

Fakta/ Om undersökningen “Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?

Socialstyrelsens undersökning “Vad tycker de äldre om äldreomsorgen?” är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänsten och på äldreboenden.

I mitten av januari 2022 fick cirka 220 000 äldre personer en enkät med posten till sin folkbokföringsadress. Enkäten skickades till personer som är 65 år eller äldre och som har hemtjänst eller bor i ett särskilt boende. Den innehöll frågor om vad man tycker om sin äldreomsorg. Undersökningen genomfördes inte 2021. Det senaste resultatet är från 2020.

Nöjdheten undersöks i frågan "Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende/din hemtjänst?"

Mer information finns på socialstyrelsen.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André