Landskronas första karriärtjänster för lärare på gång

Landskronas utbildningsförvaltning ligger i startgroparna när regeringen 2013 ger skolans huvudmän ekonomiska förutsättningar att inrätta karriärtjänster för lärare.

Som vi tidigare har skrivit om, kommer tre gymnasielärare genomgå ett nationellt meriteringsprogram under kommande läsår med inriktning att kunna få karriärtjänster med högre lön.

Nu har även utbildningsförvaltningen, med de fackliga organisationerna, kommit överens om att inrätta två nya tjänster som utvecklingsledare på Dammhagskolan/Seminarieskolan år 7-9. Innehavarna kommer att rekryteras bland tillsvidareanställda lärare i staden, med utbildning och erfarenhet från år 4-9 i grundskolan. De nya tjänsterna kommer vara underställda rektor Fredrik Vigre samt medverka och leda utvecklingen vid skolan utifrån läroplanen. De kommer vara med att leda starten av och uppbyggnaden av Seminarieskolan år 7-9, leda arbetslag, dess lärarande och verksamhet.

– Detta är ett viktigt inslag att ge vår centrala 7-9-verksamhet en rejäl möjlighet att ytterligare få skjuts i sitt pågående förbättringsarbete. Det är också ett första steg att skapa ordentliga karriärmöjligheter för duktiga lärare i vår stad, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Landskronas skolor

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén