Landskronas förstelärare utsedda

Nu har Landskrona stad tillsatt sjutton stycken förstelärare i grundskolan och gymnasieskolan. De börjar som förstelärare den 1 juli. Detta är första året i statens karriärtjänstreform för lärare.

När systemet är full utbyggt om några år kan Landskrona ha cirka 35 förstelärare i skolan, då även inom särskolan och vuxenutbildningen. Förstelärarna får ett extra lönetillägg på 5000 kronor utöver sin ordinarie lärarlön. De börjar som förstelärare den 1 juli.

Över 40 lärare sökte de nya tjänsterna

– Vi var tidigt i gång med vår tillsättningsprocess. Drygt 40 lärare sökte de nya tjänsterna. 24 har blivit godkända i ett särskilt meriteringsprogram via Arete Meritering. Därmed har de visat att de är särskilt kvalificerade och yrkesskickliga lärare, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

De sjutton nya förstelärarna fördelas mellan ämnesområdena matematik (5 stycken), svenska (4 stycken), svenska som andraspråk (2 stycken), engelska (2 stycken), naturvetenskap (2 stycken), yrkespedagogik gymnasieskolan ( 1 stycken) samt entreprenörskap ( 1 stycken).

Kommer leda utvecklingen och förbättra undervisningen

– Detta speglar våra prioriteringar vad gäller stadens skolförbättringsarbete med målet ökad måluppfyllelse för eleverna. Förstelärarna blir här centrala när det gäller till exempel att leda seminarier om undervisning för andra lärare, initiera och leda pedagogiska utvecklingsprojekt i syfte att förbättra undervisningen, leda ämnesnätverk med kolleger samt coacha andra lärare, säger Tomas Johansson.

Förmåga att förbättra elevers resultat

– Vi är mycket nöjda med våra lärares stora intresse för detta. De meriterade har med råge visat att de uppfyller statens krav på förstelärartjänster. Inte minst vad gäller särskilt god förmåga att förbättra elevernas resultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen, avslutar Tomas Johansson.

Förstalärare på Landskrona stads skolor 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén