Landskronas skolor lyfts fram i Göteborg

På torsdag den 22 september arrangerar Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) ett seminarie på den stora Bok & Biblioteksmässan i Göteborg, som sätter fokus på att lärare gör skillnad vad gäller skolans elevresultat.

Seminariet utgår från den nyzeeländske professorn John Hatties omtalade internationella undersökning.

Unik satsning

På seminariet deltar Per-Arne Andersson, avdelningschef på SKL samt Landskrona stads chef för utbildningsförvaltningen Tomas Johansson. Tomas Johansson skall närmare belysa Landskrona stads nationellt unika satsning på att stimulera och utveckla sina lärare. Landskrona stad lyfts fram som ett gott exempel på praktiskt genomförande av John Hatties slutsatser.

– Det är mycket hedrande att vårt utvecklingsarbete på lärarområdet röner nationell uppmärksamhet, säger Tomas Johansson, förvaltningschef på Utbildningsförvaltningen.

Lönesatsning på lärare

Landskrona har speciellt kommit i fokus vad gäller en lönesatsning på cirka 20% av de lärare som särskilt har bidragit till bättre resultat för eleverna. Staden har även uppmärksammats för att cirka 50 lärare får ny arbetstidsreglering med ökad reglerad arbetstid, som i första hand skall stärka lärarnas samarbete kring eleven.

Vidareutbildning för enskilda lärare

– Under 2012 kommer vi gå vidare med lärarsatsningen och ge lärarna bättre möjligheter att utveckla en skola på vetenskaplig grund. Vi kommer utveckla vårt forskningssamarbete med Helsingborgs stad gällande ”Utsikter” samt även ansluta oss till nationella forskningsnätverk. Vi kommer även möjliggöra för enskilda lärare att gå forskarutbildning och bli lektorer, avslutar Tomas Johansson.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén