Landskronaskolor får 2,1 miljoner kronor i statligt bidrag

Specialpedagogiska skolmyndigheten har beslutat om att stödja skolorna i Landskrona i arbetet med att skapa en skola för alla barn och unga, där deras olika förutsättningar kan tas tillvara och utvecklas. Totalt handlar det om drygt 2,1 miljoner kronor för 2013.

– De statliga bidragen ger oss än bättre förutsättningar att åstadkomma en inkluderande skola som är anpassad till alla elever, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

850 000 kronor tilldelas staden för att bygga upp inkluderingsteam med olika kompetenser, till exempel specialpedagogiska och psykosociala, vilka kan arbeta förebyggande och handledande mot alla skolor. De skall också skapa rutiner för korttidskola som kan ta emot elever för kortare tidsbegränsade placeringar och även förbereda skolorna att kunna ta tillbaka eleverna i den ordinarie skolan.

Vidare får BUP-skolan 848 000 kronor för två lärartjänster.

Särskolan tilldelas 425 000 kronor för projekt som handlar om att jobba för förändrade arbetsformer och arbetssätt genom användande av iPads i undervisningen, som stöd för kommunikation. Det ger bättre möjligheter för individanpassad undervisning.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén