Landskronaskolorna klättrar i skolrankningen

Lärarförbundet har idag offentliggjort sin ranking över Bästa skolkommun. Landskrona har förbättrat sin placering med tjugo platser från 2010 och får 2011 rankning 235. 2010 rankades staden som nr 255

Jämfört med 2010 har staden fått högre placeringar på 10 av 14 kriterier. Särskilda förbättringar har gjorts vad gäller lärartäthet där staden placerar sig som 69, friska lärare där staden placerar sig som 118, andel barn i förskolan där staden når en rejäl topposition som 28 samt även övergång till högskolan där staden har plats 41. Men även avseende resurser samt betygsresultat i grundskolan och gymnasieskolan har förbättringar gjorts.

Ambition att hamna på övre halvan

– Detta är en viktig signal för ett av stadens prioriterade områden, skolan. Vi rör oss uppåt. Men vi är inte nöjda. Ambitionen är att minst hamna på den övre halvan av landets kommuner, säger Lisa Flinth (FP) ordförande i utbildningsnämnden.

Extra medel för utveckling visar resultat

– Det ger oss ett kvitto på att vårt förbättringsarbete sedan 2009 har börjat ge effekt. En tydlig skolplan för hela mandatperioden, ett nytt kvalitetssäkringssystem och en rejäl satsning på professionell skolutveckling med extra medel har börjat visa sig, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

100% legitimerade lärare år 2015

Inom fyra områden har läget försämrats sedan förra gången. Det gäller bl.a. utbildade lärare, lön samt avtalspart.
– Avtalspart ligger vi fortfarande mycket väl till som. Lönerna speglar 2010. Det innebär att stadens extra lönesatsning på lärare syns först nästa år. Vad gäller utbildade lärare speglar siffrorna den offentliga statistiken 2010. Vi har därefter inlett en stor satsning på lärarlyft med målet att senast 2015 ha 100 % legitimerade lärare, avslutar Tomas Johansson.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén