Länsstyrelsen upphäver det generella eldningsförbudet

Från och med den 21 augusti klockan 16.00 häver Länsstyrelsen Skåne det generella eldningsförbudet i Skåne. Det är nu varje kommun som avgör om det är tillåtet att elda eller inte.

I Landskrona innebär detta att vi återgår till normalläge där eldningsförbud råder vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) och 5E (extremt stor brandrisk).

www.rsnv.se/brandriskprognos/ kan du kontrollera vilket brandriskvärde som gäller, den sidan uppdateras dagligen.

Observera att det råder generellt eldningsförbud av avfall i Landskrona, i både tätort och på icke detaljplanerat område. Läs mer i kungörelsen om eldningsförbud.

Vi vill uppmana till fortsatt försiktighet vid eldning och grillning och det är viktigt att tänka på att:

  • Grillen är upphöjd från marken. Engångsgrillar kan lätt orsaka bränder.
  • Grilla på säkert avstånd från brännbart material, såsom exempelvis byggnad och skog.
  • Brandsläckningsutrustning finns på plats.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén