Länsstyrelsen upphäver det generella eldningsförbudet

Från och med den 21 augusti klockan 16.00 häver Länsstyrelsen Skåne det generella eldningsförbudet i Skåne. Det är nu varje kommun som avgör om det är tillåtet att elda eller inte.

I Landskrona innebär detta att vi återgår till normalläge där eldningsförbud råder vid brandriskvärde 4 (stor brandrisk), 5 (mycket stor brandrisk) och 5E (extremt stor brandrisk).

www.rsnv.se/brandriskprognos/ kan du kontrollera vilket brandriskvärde som gäller, den sidan uppdateras dagligen.

Observera att det råder generellt eldningsförbud av avfall i Landskrona, i både tätort och på icke detaljplanerat område. Läs mer i kungörelsen om eldningsförbud.

Vi vill uppmana till fortsatt försiktighet vid eldning och grillning och det är viktigt att tänka på att:

  • Grillen är upphöjd från marken. Engångsgrillar kan lätt orsaka bränder.
  • Grilla på säkert avstånd från brännbart material, såsom exempelvis byggnad och skog.
  • Brandsläckningsutrustning finns på plats.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.