Lärarförbundets skolrankning baserad på gammal statistik

Idag presenterade Lärarförbundet sin ranking av landets skolkommuner. Rankningen bygger bland annat på Skolverkets betygsstatistik för läsåret 2010/2011. Detta innebär att årets betygslyft i Landskrona först kommer synas i nästa års ranking.

Stadens placering i årets ranking är därför i stort sett oförändrad. Plats 247 att jämföra med plats 235 i fjol.

– Att använda 1,5 år gammal statistik gör att Lärarförbundets ranking inte blir vidare intressant. Föräldraalliansen som tidigare i veckan presenterade sin ranking bygger på årets statistik. I den rankingen gör Landskrona ett rejält språng och vi gläds åt att i den vara ledande skolkommun i Skåne. Nästa år när även Lärarförbundet hunnit med förväntar vi oss att få glädjas över en rejält förbättrad placering, säger Lisa Flinth (fp) ordförande i utbildningsnämnden.

– Satsningar vi gjorde 2011 på höjda lärarlöner och ökad lärarbehörighet gör att vi på de områdena tar ett rejält steg uppåt i relation till andra kommuner. Det är tråkigt framför allt för personalen med den här eftersläpningen av resultaten. Särskilt för dem vore det värdefullt med en direkt återkoppling där resultatet av deras ansträngningar syntes, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

www.lararforbundet.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén