Lokalt samarbete efter angrepp mot bussar i Landskrona

Under dagen samlades representanter för polisen, bussbolaget Nobina och Landskrona stad med anledning av de senaste dagarnas angrepp mot bussar i Landskrona.

Samtliga berörda parter tar starkt avstånd mot de senaste dagarnas angrepp mot bussarna:

- Angrepp mot kollektivtrafik, stenkastning mot räddningstjänst och grön laser mot bilar och enskilda är alla oacceptabla företeelser som med kraft måste bekämpas, säger Jörgen Petersson, polisen, Anders Eklund, Nobina, och Torkild Strandberg, Landskrona stad. 

För att komma fram till en lösning på de akuta problemen ställer polisen om sitt arbete för att säkra busstrafiken. Framför allt handlar det om ökad synlighet och närvaro i området.

- Samarbetet med och förtroendet för lokala polisen är gott. Men det är uppenbart att resurserna inte räcker till, polisen i stort måste ta sitt ansvar och se till att grundläggande funktioner och trygghet kan upprätthållas, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (FP).

- Den enskilde individen och föräldrarna har ett stort ansvar för att de kriminella handlingarna upphör. Det är viktigt att betona, säger Jörgen Petersson, stationschef vid landskronapolisen.

- Vi förstärker nu med extra väktare för att kunna upprätthålla en god arbetsmiljö och för trafiken, Kundundersökningar visar att Landskrona normalt har mycket nöjda resenärer. säger Anders Eklund trafikchef vid Nobina.

Staden sätter in extra väktare i området. Även bussbolaget kommer att förstärka med egna väktare. Kommunens och bussbolagets resurser kommer att samordnas. Från polisens håll betonas att detta är inte bara är en fråga för landskronapolisen utan för hela polisområdet nordvästra Skåne.

Landskrona stad styr även om fältverksamheten till området och förstärker där. 

Löpande avstämningar med polisen, bussbolaget och staden kommer att göras dagligen den närmaste tiden, med en beredskap att ytterligare förstärka eller förändra insatserna vid behov.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén