Lyckat kompetensutvecklingsprojekt avslutas

Den 31 mars avslutar Landskrona stad och Svalövs kommun sitt ESF-finansierade projekt KILAS. De två kommunernas näringslivskontor har tillsammans drivit genomförandet av projektet.

Under knappt två års tid har ett 20-tal företagare från Landskrona och ett 15-tal företagare från Svalövs kommun kompetensutvecklats tillsammans. Syftet med projektet har varit att medarbetarna på de deltagande företagen ska kompetensutvecklas tillsammans för att stärka såväl sin roll på arbetsmarknaden som i företagen.

Inom KILAS-projektet har ett 70-tal gemensamma och drygt 100 företagsspecifika utbildningar genomförts inom allt från IT och administration till truckutbildningar och ledarskap. 

Detta gränsöverskridande projekt mellan Landskrona och Svalöv har förutom att det har stärkt företagen i en allt tuffare marknad också givet ett positivt utbyte mellan de deltagande företagen som går att bygga vidare på även i framtiden.

Läs mer om KILAS

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén