Män som läser – bokcirkel på Landskrona stadsbibliotek

Den 25 augusti kl 18.00 startar bibliotekets bokcirkel Män som läser. Under hösten kommer flera mer eller mindre kända män med anknytning till Landskrona leda var sin bokcirkel.

Först ut är Måns Back Nilsson som har valt boken En underbar torsdag av John Steinbeck.

Jag är en föredetting på många sätt och vis. Före detta politiker i Landskrona. Numera på bättringsvägen. Före detta storstadsbo och resenär, numera landsortsbo och stationär. Före detta sångare i band, före detta husockupant, före detta punkare, före detta hippie. Numera hemtjänstarbetare, villaägare och skallig punkare. Punken ger vi aldrig upp! Internetaktivist och svårt begiven på sociala medier. Älskar litteratur i alla dess former. Vill nog prata om läsning i stort, hur olika böcker påverkar en, varför man behöver dem. Jag vill att folk ska lämna "min kväll" med en handfull lästips och kanske en och annan intressant tanke om vad litteratur kan vara.

Fler män som i nuläget planerar att delta i bokcirkeln är Henning Süssner Rubin, Csaba Bene Perlenberg och Calle Sundewall.

  • Tis 25/8 18.00 En underbar torsdag av John Steinbeck tillsammans med Måns Back Nilsson.
  • Tis 29/9 18.00  Vägen till Klockrike av Harry Martinsson tillsammans med Henning Süssner Rubin.
  • Tis 27/10 18.00 Stenens väktare: första boken i Sagan om Belgarion av David Eddings tillsammans med Csaba Bene Perlenberg.
  • Fre 11/12 14.00 Ensam i Berlin av Hans Fallada tillsammans med Calle Sundewall.

För att öka läsandet bland pojkar och män

Internationella undersökningar som Pisa har etablerat bilden av hur svenska elevers läsförståelse blir allt sämre. Sämst är den hos pojkar. I den senaste Pisaundersökningen hade svenska pojkar i snitt 51 poäng lägre resultat än flickor. Forskarna tror att det är minskad läsning som ligger bakom tappet och bristen på manliga läsande förebilder lyfts allt mer. Biblioteket vill med bokcirkeln Män som läser slå ett slag för läsningens stora betydelse.

PISA är en OECD-undersökning som mäter 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap. I Sverige deltog nästan 4700 elever i PISA 2012. PISA består av ett prov, en elevenkät och en skolenkät. Totalt 65 länder, varav 34 OECD-länder deltar i PISA 2012. PISA har tidigare genomförts 2000, 2003, 2006 och 2009.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén