Måndag 1 juni testas signalen Viktigt meddelande igen

Första helgfria måndagen i mars, juni, september och december testas signalen Viktigt meddelande. Under två minuter hörs då återkommande sju sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders tysnad emellan.

Signalen för Viktigt meddelande kan vara ett livsavgörande hjälpmedel när människor ska varnas och informeras vid allvarliga händelser. Signalen kan till exempel utlösas vid bränder med stark rökutveckling, vid gasutsläpp, svåra oväder eller vid störningar i viktiga samhällsfunktioner. Signalen testas fyra gånger om året via de sirener utomhus som finns i de flesta städer och tätorter.

Många kallar signalen för Hesa Fredrik. Du kan läsa mer om den på hesafredrik.nu. Där hittar du även information om hur du kan förbereda dig och hur du ska agera om larmet ljuder på riktigt. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har också en bra hemsidan för Viktigt meddelande.

I kärnkraftverkens intre beredskapszoner testas samma dagar även den speciella inomhusvarningen. Det sker klockan 19.00. De så kallade RDS-mottagarna runt Forsmark, Oskarshamn och Ringhals slår automatiskt på. Det gäller även de apparater som boende runt Barsebäck valt att behålla även sedan verksamheten vid verket upphört.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén