Många rekommenderar Landskrona

90 procent av tillfrågade landskronabor rekommenderar andra att flytta till Landskrona, det visar SKI Kommunindex för 2015. Det är en ökning med nio procentenheter från 2014.

SKI Kommunindex undersöker upplevelsen av den kommunala servicen och i vilken grad invånare rekommenderar andra att flytta till sin kommun. 90 procent av de tillfrågade rekommenderar andra att flytta till Landskrona.

-  Det är glädjande att så många rekommenderar Landskrona som boendekommun. Vi arbetar med att ännu fler ska flytta hit och byggandet av nya bostäder är på gång eller är i uppstartsfasen. Vi arbetar också mycket med att göra den befintliga bebyggelsen mer attraktiv. Jag tror också att utvecklingen i våra skolor och de ökande betygen gör att invånarna rekommenderar vår stad, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

Den kommunala servicen betygssätts på en skala mellan 0-100. Där sätter de tillfrågade kommuninvånarna i staden betyget 67,6 (64,9 2014) på Landskrona, där 75 är ett mycket bra betyg och under 60 ses som ett lågt betyg.

- Vi arbetar ständigt med att våra medborgare ska bli ännu mer nöjda med den service vi ger i staden. Vi arbetar mycket med bemötande i organisationen, det kan vara allt från bemötandet av medborgare som ringer oss, till bemötandet i vår myndighetsutövning gentemot företag. Detta är ett kvitto på att vi är på rätt väg, men vi har mer att jobba med, säger Susanne Öström.

Information om undersökningen

Målpopulationen i undersökningen är kommuninvånare mellan 18 och 85 år som är bosatta i Sverige. Som urvalsram har registret PAR Konsument, en databas med samtliga registrerade telefonabonnenter i Sverige använts. Samtliga intervjuer har genomförts via telefon och har pågått under perioden augusti-november 2014. Totalt har 23 800 intervjuer genomförts. Källa: SKI Kommunindex 2015

För ytterligare kommentarer, kontakta

Susanne Öström, stadsdirektör, tfn 0418-47 02 90

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande, tfn 0418-47 31 60

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén