Många väljer Landskrona stads skolor i skolvalet

En stor andel har fått sitt förstahandsval. I årskurs 7 har 80% valt kommunal skola och i år ligger högre årskurser på 77%. Den generösa skolskjutsreformen i fjol som gav skolskjuts rätt för val av skola har gett effekt. 94-95% av eleverna som valt de kommunala skolorna har fått sitt förstahandsval.

Estet College och Junior College har klarat sig bra. Dammhagskolan har klarat sig bättre än skolans budgetplan. Västervångskolan är den mest efterfrågade skolan både i valet till förskoleklass och till år 7. Även Alléskolan har stor efterfrågan på förskoleklassplats. För årskurs 7 har Västervång plats för max 122 elever och måste nu tacka nej till några elever som då får sitt 2:a handsval i stället.
Det är 13 elever från annan kommun än Landskrona som valt att gå på Sandåkerskolan och några få som valt Asmundtorps skola.

- Den kommunala skolan har stått sig väl i skolvalet. 80% har valt kommunal skola i årskurs 7. Det är 3 procentenheter mer än i nuvarande högre årskurser, sammanfattar förvaltningschef, Tomas Johansson, skolvalet.

- Dammhagskolan hade prognostiserat 50 elever till årskurs 7, det blev 66. Det känns väldigt positivt, säger verksamhetschef, Pia Gagner.

- Förra året beslutade vi att alla elever ska ha rätt till skolskjuts, oavsett vilken skola eleven väljer, under förutsättning att de bor minst 4 km från skolan. Vi ville försäkra oss om att alla elever hade möjlighet att välja skola oavsett plånbokens storlek. Nu ser vi att satsningen gett en bra effekt, fler elever gör idag ett aktivt skolval. Det är vi glada över, säger Utbildningsnämndens ordförande, Lisa Flinth (FP).

I Landskrona finns ca 460 barn som ska börja förskoleklass och 440 elever ska börja i skolår 7 höstterminen 2011.

Val till övriga årskurser
Till övriga skolår är det ca 60 elever som lämnat in önskemål om skolbyte. Antalet är ganska jämnt fördelat mellan årskurserna. Västervångskolan är efterfrågad men det finns önskemål om de flesta skolorna.

Mer information fås genom:
Pia Gagner
Verksamhetschef grundskolor
0418-47 41 31

Tomas Johansson
Förvaltningschef Utbildningsförvaltningen
0709 – 47 41 01


Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén