Med anledning av branden på Anniegården

Efter måndagskvällens brand på Anniegården vidtar Landskrona stad flera åtgärder. Landskrona stad förstärker nu närvaron av fler vuxna på kvällstid på stadens gator. Säkerhetsavdelning genom ökad väktarnärvaro och Individ- och familjeförvaltningen genom mer personal från Fält och fritid.

Arbetet är inlett med att planera för tillfälliga lokaler för de dagliga verksamheterna som är berörda inom Individ- och familjeförvaltningen, så att verksamheten kan fortsätta så friktionsfritt som möjligt. Förberedelser för saneringsarbetet av de rökskadade lokalerna har också påbörjats.

Indikationer pekar på att bränderna är anlagda. Polisens tekniska utredning får svara på detta.

Oberoende av den tekniska utredningen ser staden allvarligt på de händelser som inträffat under den senaste tiden. Tjänstemän och politiker från Landskrona stad träffar imorgon förmiddag polisen för att besluta om åtgärder för att få stopp på den allvarliga situationen.

– Jag ser mycket allvarligt på utvecklingen. Nu krävs tydlig polisiär närvaro och tydliga resultat från polisens sida. Från stadens sida ökar vi nu närvaron i staden på flera sätt, men ytterst handlar detta om att polisen måste förstärka sin närvaro i staden och vidta de åtgärder som krävs, säger Torkild Strandberg (L), Kommunstyrelsens ordförande.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén