Med självinsikt och kundnöjdhet i fokus

Måndagen den 18 januari är det kick-off för ett spännande, årslångt utbildningsprojekt vid Teknik och Serviceförvaltningens kostavdelning. Syftet är att genom insikt och relationsbyggande team skapa ett gott arbetsklimat och ökad kundnöjdhet.

- Målet med utbildningen är att vi ska bli bättre på att kommunicera, uppleva en minskad stress och öka frisknärvaron samt bättre trivsel och arbetsglädje. Genom kunskap och ett kreativt klimat tillåts innovationskrafter att blomstra och vi blir goda ambassadörer, förbättrar värdskapet och ökar kundnöjdheten ytterligare i våra verksamheter, säger Charlotte Hansson, avdelningschef för Kostavdelningen vid Teknik- och Serviceförvaltningen.

Utbildningen genomförs vid tre tillfällen under våren och två under hösten. Kursledare under hela 2016 är Dennis Westerberg och Tomas Lydahl, två av Sveriges främsta inspiratörer och framstående experter när det gäller personlig utveckling och hur människor fungerar mentalt.

Introduktionsföreläsningen den 18 januari på Landskrona teater är startskottet för samtliga anställda.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén