Medborgarundersökning 2015 på gång i Landskrona

Idag, 18 mars 2015, skickades enkäterna till vårens medborgarundersökning ut i Landskrona. 1 200 personer har valts ut till att svara på frågor om Landskrona som plats, kommunens service och om möjligheter till inflytande. Resultet vi får fram från enkäten hjälper till att bidra till underlag för hur vi kan fortsätta utveckla Landskrona framåt.

Ett urval av 1 200 invånare i åldern 18 till 84 år och som är boende i kommunen får enkäten. Gruppen har valts ut med statistiska metoder av Statistiska centralbyrån (SCB).  Undersökningen är ett samarbete mellan Landskrona stad och SCB. Under våren deltar totalt 60 kommuner i SCB:s medborgarundersökning.

Resultatet från undersökningen kommer att användas som underlag för utvecklingen av kommunens service och dialogen med våra medborgare. Undersökningen är indelad i tre avsnitt:

  • Landskrona som plats att bo och leva
  • Den kommunala servicen
  • Möjligheter till inflytande

I dessa tas bland annat upp frågor om skola, äldreomsorg, gator och vägar, bostäder, trygghet, kommunikationer och kommersiellt utbud. De som svarar på enkäten kan göra det både i pappersform som via webben. På webben finns enkäten även på engelska, finska och spanska.

Underlag för framtida utveckling av Landskrona

Landskrona stads förhoppning är att så många som möjligt tar sig tiden att svara på frågorna. På det sättet bidrar de som svarar med underlag för en fortsatt utveckling av Landskrona.

Resultatet av undersökningen kommer bland annat att redovisas på här på vår hemsida.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén