Mer än en halvering av skadegörelsen på skolorna

Efter sju månader under 2011 har skadegörelsekostnaderna på stadens skolor minskat med hela 58% jämfört med motsvarande tid i fjol.

Skolorna har aktivt, på olika sätt, arbetat med att komma tillrätta med och minska skadegörelsen, vilket visar sig i de kostnader som fastighetskontoret sammanställt. Fram t o m juli 2010 hade skadegörelsen på förskolor och skolor kostat staden cirka 1 281 000 kronor. När det gäller samma period 2011 landar kostnaden på 529 000 kronor. En minskning motsvarande 752 000 kronor.

Ökad arbetsro

– Utbildningsnämndens tydliga markering av trygghet samt ordning och reda på skolorna har gett tydliga resultat. Det visar att arbetsron har ökat, säger nämndens ordförande Lisa Flinth (fp).

300 000 kronor minskade kostnader på Dammahgsskolan

– Mest glädjande är Dammhagskolans utveckling. På ett år har skadegörelsen minskat med nästan 300 000 kronor. Detta visar att skolledningens utvecklingsarbete på skolan har gett snabba resultat, säger Tomas Johansson, förvaltningschef för utbildningsförvaltningen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén