Miljökonferens i Landskrona 14 maj

Miljönämnden för Landskrona stad anordnar en konferens: Landskrona i världen – industrins miljöfrågor från igår, idag och imorgon. Landskrona har alltid varit en betydande industristad och stadens utveckling är också en god spegelbild av synen på industrins miljöarbete. Med exempel från Landskrona kommer konferensen visa den förändring som industrin gjort för miljön.

Från slutet av 1980-talet hamnade Landskrona i fokus för sin ändrade syn på miljöarbetet för industrin. Från att ha setts som något kostbart visade många av stadens företag exempel på hur en minskad miljöpåverkan genom förbyggande arbete kunde stärka konkurrenskraften.

Landskrona projektet gav eko över världen

Ett 10-tal företag var med i Landskronaprojektet och blev förebilder som också placerade Landskrona på den internationella miljökartan. Greenpeace uppmärksammade resultatet stort och många andra städer i Europa startade så kallade ”Landskrona-like Projects”. Under konferensen kommer Landskronaprojektets bakgrund och resultat att presenteras likväl som den efterföljande utvecklingen.

Vilken roll har industrin idag för miljöfrågan

Dagens och framtidens miljösituation är kopplad till hur vi hanterar klimatfrågan, vilken tas upp utifrån industrins roll i klimatomställningen. Frågor som rör transporter och industrins ansvar för hela kedjan av leverantörer diskuteras.

Framtidens miljöutmaningar

Konferensen avslutas med en längre debatt om hur framtiden kan komma att se ut. I panelen deltar föredragshållarna tillsammans med representanter från industrin.

Prisutdelning och mingel

Själva dagen avslutas med prisutdelning, Landskronas miljöpris 2013 för insatser inom industriområdet – och i anslutning till prisutdelningen bjuder vi på lättare förtäring och möjligheter att mingla och diskutera miljöfrågor med föredragshållare och övriga konferensdeltagare.

Information och anmälan

Mer information om konferensen och hur du anmäler dig hittar du på Konferenser 2013. Sista dag för anmälan är 3 maj.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén