Minska riskerna i hemmet

Den här veckan delar Räddningstjänsten ut en ny handbok, Ditt trygga hem är ett farligt ställe, till alla hushåll i Landskrona.

Handboken utgår från att mycket av det som händer i hemmet kan verka rätt onödigt i efterhand. Många av de tillbud som trots allt kan inträffa kan begränsas med de tips som finns i handboken. Den ger även råd vad som gäller vid till exempel strömavbrott, översvämning och när fjärrvärmen slutar fungera.

Läs Handboken på webben

Räddningstjänstens hemsida

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén